Càng nắng to – Càng nhiều nước

Hệ thống điện mặt trời cho bơm nước cung cấp nguồn điện sạch để phục vụ hoạt động bơm tưới cây trồng. Hệ thống tận dụng nguồn điện từ mặt trời để điều khiển trực tiếp máy bơm nước. Nước được bơm từ sông, suối, ao, hồ, giếng để tưới cho cây trồng hoặc được dự trữ vào các hồ chứa để sẵn sàng cho việc tưới tiêu vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

Hệ thống pin năng lượng mặt trời sẽ nhận bức xạ mặt trời và chuyển hóa thành nguồn điện một chiều (DC). Nguồn điện một chiều (DC) sẽ được bộ Inverter biến tần chuyển hóa thành nguồn điện điện xoay chiều điều khiển cho moter.
Hệ thống tấm pin nhận bức xạ mặt trời và chuyển thành điện năng cung cấp cho biến tần năng lượng mặt trời để điều khiển trực tiếp máy bơm nước 1 pha hoặc 3 pha – 220 V.
Hệ thống ưu tiên sử dụng năng lượng mặt trời, đồng thời tự động luân chuyển sử dụng giữa nguồn điện lưới, đảm bảo hoạt động bơm tưới không bị gián đoạn. Lưu lượng dùng cho máy bơm từ 3.5 m3/h – 20 m3/h, cột áp từ 24 mét đến 220 mét có thể dùng bơm 220V hoặc bơm 380V.

TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA HỆ THỐNG BƠM NƯỚC BẰNG NLMT

Giải pháp bơm năng lượng mặt trời kết hợp điện lưới cung cấp nguồn điện 24/24 để phục vụ hoạt động bơm tưới. Hệ thống tự động chuyển đổi giữa nguồn điện mặt trời và điện lưới giúp việc tưới tiêu, chăm sóc cây trồng được thuận lợi, giải phóng sức lao động và bảo vệ môi trường. Mô hình này giúp chủ đầu tư chủ động nguồn điện tưới dồi dào và tiết kiệm lớn chi phí tiền điện hàng tháng và chủ động nguồn điện trong sản xuất.